Larmnummer

För att hitta dina larmnummer, ange din adress.

  Dagtid

  Om något behöver åtgärdas i din bostad - kök, tvättstuga, läckande kranar, etc ringer du numret nedan. Dit ringer du också vid störningar av olika slag. Du kan också göra en felanmälan via "Mina sidor" på vår hemsida. Vi önskar då att du anger om vi får använda oss av vår reservnyckel samt telefonnummer så att vi har möjlighet att få tag på dig.

  Fastighetsjour

  Vid allvarliga fel som inträffar kvällar och helger, ring numret nedan. Ring inte i onödan - vid en onödig utryckning får du själv stå för kostnaden.

  Störningar

  Vid störningar kvällar och helger, kontakta

  Kontakt

  KUNDCENTER

  Välkommmen att kontakta eller besöka ditt Kundcenter. Öppet varje vardag 09:00 -16:00.

  Din bostad

  Strömavbrott?

  Innan du ringer fastighetsjouren måste du kontrollera om det är en säkring eller en jordfelsbrytare i din elcentral som löst ut. Dra ut stickkontakten till den utrustning som kan ha orsakat strömavbrottet innan du återställer säkringen eller jordfelsbrytaren. Du kan själv få betala utryckningen från fastighetsjouren om du kallar ut dem för att återställa dessa. Vid strömavbrott är det bra om du först kollar om det bara din egen lägenhet eller om det är mörkt i resten av huset också.

  Förlust av nyckel

  Om du tappar nyckeln till din bostad måste vi göra ett låsbyte och den kostnaden får du betala. Områdeskontoret kan upplysa om kostnaderna för låsbyte.

  Har du tappat en nyckel till de allmänna utrymmena? Vänd dig till områdeskontoret för att köpa en ny. Du får inte göra en kopia eftersom våra låssystem är spärrade.

  Utelåst?

  Under arbetstid kan områdeskontoret hjälpa dig. Du måste legitimera dig och vi debiterar en serviceavgift för låsöppning. På kvällar och helger kontaktar du fastighetsjouren ovan. Du betalar då själv en jourhavande låssmed.

  Slitage/Åverkan

  Reparationer som måste göras på grund av vanskötsel eller åverkan får hyresgästen betala. Det kan vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, spräckt handfat eller skadade tapeter. För att undvika hål i väggarna är det bra att använda tavelkrokar till tavellisten.

  Skadedjur/ohyra

  Kontakta ditt områdeskontor. Åtgärder för att bekämpa ohyra bekostas av fastighetsägaren.

  TV/Internet/Telefoni

  Information om vad som gäller finns under respektive område.

  Innetemperatur

  Värmen i våra bostäder är injusterad och skall vara mellan 19-20 grader. Understiger temperaturen det rekommenderade kontakta ditt områdeskontor.

  Förråd

  Till de flesta bostäder med eget kök hör ett förråd medan hyresgäster som delar kök kan dela på ett förråd. Tänk på att inte förvara värdesaker där. Har du hemförsäkring täcker den inte stöld eller brand av stöldbegärlig egendom som förvaras där. Undvik också att placera saker direkt på golvet. Vid eventuell översvämning är det inte säkert att din hemförsäkring täcker. Det finns inga ytterligare förvaringsmöjligheter för möbler utöver de förråd som tillhör din bostad.

  Hemförsäkring

  Inbrott, brand, översvämningar och andra olyckor kan drabba oss alla. Du kan bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel genom utströmmande vatten från ett trasigt akvarium eller en läckande disk- eller tvättmaskin. Samma sak kan gälla sönderslaget tvättställ, badkar eller wc-stol. Då och vid liknande tillfällen råder vi dig att ha en hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring så teckna en omgående. Har du försäkring, se till att den är tillräckligt stor.

  Husdjur

  Bor du i enkelrum med gruppkök får du inte ha husdjur i bostaden. Det beror främst på att även allergiker ska kunna bo hos oss.

  Bor du i bostad med eget kök och har husdjur gäller följande:

  • Rastning av husdjur måste ske utanför bostadsområdet
  • Djuren måste vara kopplade och får ej lämnas utan tillsyn
  • Håll katten under uppsikt och borta från lekplatser, sandlådor o dyl.

  Att göra hål och sätta upp saker

  Innan du hittar den rätta möbleringen kanske det blir en och annan omflyttning så tänk igenom noga innan du börjar göra hål i tak och väggar.

  • Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig vid din utflyttning om du orsakar skador som inte bedöms vara  normalt slitage.
  • Principen är att hyresgästen som flyttar ut skall återställa lägenheten i godtagbart skick efter sig. I bedömningen tas hänsyn till hur många och hur fula hål och märken du gjort under din boendetid samt hur väl du lyckas återställa efter dig.
  • Rådgör gärna med ditt områdeskontor.

  Gör inte hål eller spika i följande:

  • Kakel och kakelfogar.
  • Golv, dörrar, skåp, skåpsluckor, fönsterkarmar, fönsterbågar och andra snickerier.
  • Var försiktig om du borrar i taket så att du inte träffar en elledning. Borra inte i den vägg där elcentralen sitter.

  Lätta saker:

  • Använd vita s k betongkrokar i betongväggar och tunna stift/spik i gipsväggar.

  Tyngre saker:

  • I gipsväggarna bör du använda borttagbara gipspluggar. I lägenhetsskiljande gipsväggar sitter dubbla gipsskivor. I annat fall är det en enkel gipsskiva.
  • I betongväggar använder du expanderpluggar av plast.

  Att utföra eget arbete i lägenheten

  • Utför du arbete i lägenheten så ska det vara fackmannamässigt utfört. Du kan annars bli ersättningsskyldig när du flyttar.
  • Du får måla själv i din lägenhet, men om du väljer alltför extrem färg kan du bli skyldig att återställa till ursprungligt skick när du flyttar. Målar du på tapetserad vägg skall denna återställas när du flyttar.
  • Du får inte måla skåpsluckor, dörrar och snickerier.
  • Du får lägga in heltäckningsmatta om den läggs in på ett sätt som inte skadar golvet inunder.
  • Du får inte ändra på lägenhetens ursprungliga planlösning. Det är alltså inte tillåtet att ta bort en vägg eller att bygga ett valv mellan två rum.
  • Du får inte lägga in nya golv.
  • Tänk på
   -  om din säng inte har gavel och står kloss an mot väggen så kan det lätt bli ”fettfläckar” på väggen orsakat av hårprodukter. Dessa klassas som åverkan och kan debiteras dig vid
   avflyttning.
   - att gummerade badrumsmattor ofta färgar av sig på plastmattan
   - att skydda väggen under skrivbordet (vanligt med skador/fläckar)
  • Kontakta ditt områdeskontor om du är tveksam.

  Diskmaskin

  Felaktigt installerade diskmaskiner har gett upphov till många skador. De vanligaste är el- och vattenskador. En oriktig montering kan innebära livsfara. Det är därför mycket viktig att följa de särskilda regler som finns.

  • Installera inte diskmaskin utan att först ha kontaktat ditt områdeskontor.
  • Installation måste ske av behörig fackman.
  • Maskinen måste vara godkänd av Svenska Vatten- och Avloppsföreningen  (VAV)
  • Maskinen får inte sättas fast i golvet med skruvar, bultar o dyl.
  • Kom ihåg att du är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.
  • Kontrollera att din hemförsäkring täcker de skador som kan uppkomma.