Hyra/kontrakt

Hyresbetalning

Hyran betalar du i förskott varje månad, senast den sista vardagen i månaden. Även om du inte fått en hyresavi är du skyldig att betala hyran i tid.

Din betalning av hyran registreras hos oss på det datum som din bank har satt in pengarna på vårt konto. Kontakta din bank för information om du känner dig osäker på när du behöver genomföra din betalning för att den ska vara oss tillhanda i tid.

Försök att alltid använda de betalningsuppgifter som du har fått av oss. Du får ett nytt och unikt OCR-nummer varje månad. 

Din hyresavi (som vi kallar webbavi) får du varje månad på Mina sidor/Hyran. Där finns all information som du behöver för att betala. Om du av något skäl inte fått din avi och inte har möjlighet att kontakta oss, använd då ditt senaste OCR-nummer vid betalningen.

Vill du betala i förskott kan du antingen sätta in ett större belopp som motsvarar de hyror du vill betala på en och samma betalning, eller kontakta oss för att få webbavier. Vissa debiteringsposter (ex individuell förbrukning av el och varmvatten) kan vi inte avisera i förskott, men då kan du betala ett belopp som motsvarar din vanliga förbrukning, så gör vi en justering på din nästa avi.

Om du hyr ut din bostad i andra hand är du ändå skyldig att se till att hyran betalas i tid. 

Betalning via e-faktura

Du kan få din hyra på e-faktura skickad direkt till din internetbank. Alla betalningsuppgifter är då redan ifyllda och du godkänner e-fakturan innan betalning. Tjänsten är kostnadsfri. Många banker kan dessutom erbjuda automatisk betalning på förfallodag samt ett meddelande per sms eller e-post när en ny e-faktura har skickats till din internetbank.

Om du inte redan är registrerad för e-faktura hos din bank måste du först ordna det. Anmäl sedan på din internetbank att du vill ha e-faktura från SGS Studentbostäder. För att kunna betala hyran med e-faktura krävs att du är kund (den person som har skrivit på kontraktet) hos oss. Du ska även ha ett svenskt personnummer som du har meddelat oss.

Vid anmälan om e-faktura ska du uppge ditt objektsnummer. Objektsnumret hittar du på din hyresavi eller kontrakt. 

Om förfallodagen inträffar på en lördag, söndag eller annan helgdag måste du själv ändra förfallodag så att hyran blir betald senast den sista vardagen i månaden.

Betalning från utlandet / Rent payment from abroad

SGS bank: SEB, Östra Hamngatan 24, S-405-04 Göteborg, Sweden
SGS bank account: 5001 10 458 25
BIC/Swift: ESSESESS eller ESSESESG
Iban no: SE 045 000 000 00 5001 10 458 25

Ange alltid din adress i Göteborg och ditt namn. Om möjligt ange även ditt OCR/referensnummer eller kundnummer / Always note your address in Göteborg and your name. If possible, also your OCR/ reference number or customer number.

Bankavgifter, transaktionsavgifter mm betalas av betalaren / Bank charges, transaction fees etc. payable by the payer.

Observera att SGS Studentbostäder eller SGS Veckobostäder inte tar emot kontant betalning av hyror för studentbostäder. Betalning kan endast göras på en bank eller internetbank / Please note that SGS Studentbostäder or SGS Veckobostäder do not receive cash payment of rent for student housing. Payment can be made only by bank or online banking.

Bostadsbidrag

Som student har du möjlighet att få bostadsbidrag. Om du behöver styrka din hyra använd din senaste hyresavi. För ytterligare information om bostadsbidrag, se www.forsakringskassan.se

Uppsägning

Uppsägningstiden framgår av ditt hyresavtal. Den är en kalendermånad för enkelrum med 10 månadershyra och två kalendermånader för andra lägenhetstyper.

Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte och uppsägningen ska ha kommit SGS Bostadsförmedling tillhanda senast sista vardagen före uppsägningstidens början.

Uppsägning kan i de flesta fall göras via Mina sidor. När uppsägningen är signerad och klar från dig finns en länk till en uppsägningsbekräftelse på PDF. Vissa undantag finns och i dessa fall får man skicka in en skriftlig Uppsägning till Bostadsförmedlingen.

Om den nya hyresgästen vill se bostaden är du skyldig att medverka vid visning av bostaden. Erbjudande kommer att skickas till flera personer samtidigt.