Nalle infosida

Ohyra?

Ohyra

Om du skulle få problem med ohyra eller skadedjur i din bostad är det din skyldighet som hyresgäst att omgående anmäla detta till ditt Kundcenter.

OBSERVERA!
Om din lägenhet behöver saneras så kostar det dig INGENTING, SGS har avtal med saneringsföretag via vårt försäkringsbolag.

Vid minsta misstanke om vägglöss, annan ohyra eller skadedjur kontakta ditt Kundcenter!

 På Anticimex hemsida kan du läsa mer om skadejur och se illustrationer på hur de ser ut.

Fakta om vägglöss
Vägglöss är obehagliga men helt ofarliga. De  finns i alla länder och antalet fall med vägglöss i Sverige har ökat sexfaldigt sedan 2004 och även i resten av världen. (I New York har man funnit vägglöss på varuhusen Bloomingdales och Macy's och på berömda hotell).

Vägglusen kan gömma sig bakom lister, tavlor, gardiner och kommer ofta fram på nätterna för att suga människoblod. De sprider inga sjukdomar, utan är ett rent obehag. De styrs av tillgången på mat och kan ligga i dvala en lång period, upp till ett år för att sedan vakna till liv. Vägglöss kryper, de hoppar inte och går inte långt ifrån oss människor. Vägglusen är 2,5-12 mm långa, rundat ovala, platta och bruna/gulbruna.

Så kan du undvika att få med dig vägglöss hem

Har du varit utomlands och är rädd att du har fått med dig vägglöss, lägg in resväskan i en påse och frys den sedan eller sätt den i en minst 50 grader varm bastu. Ha inte väskan öppen i onödan på hotellrummet och packa upp utomhus när du kommit hem. Tvätta det som går i minst 60 grader. Vägglöss finns ofta i tygklädda möbler så ta inte in några sådana i din bostad utan att vara säker på att de är lusfria. Låna inte någon madrass av grannen.