När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningstiden framgår av ditt hyresavtal. Den är en kalendermånad för enkelrum med 10 månadershyra och två kalendermånader för andra lägenhetstyper.

Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte och uppsägningen ska ha kommit SGS Bostadsförmedling tillhanda senast sista vardagen före uppsägningstidens början.

Uppsägning kan i de flesta fall göras via Mina sidor. När uppsägningen är signerad och klar från dig finns en länk till en uppsägningsbekräftelse på PDF. Vissa undantag finns och i dessa fall får man skicka in en skriftlig Uppsägning till Bostadsförmedlingen.

Om den nya hyresgästen vill se bostaden är du skyldig att medverka vid visning av bostaden. Erbjudande kommer att skickas till flera personer samtidigt.

Utflyttning

Vid utflyttning bör du tänka på följande: 

Samtliga nycklarna (ev extranycklar, sjutillhållarnycklar, tvättlås, bastunycklar etc) skall vara inlämnade till ditt senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får utflyttning ske nästkommande vardag.

Det finns en nyckelinkast på alla våra kundcenter (Johanneberg, Olofshöjd, Rosendal och Utlanda) där man kan lämna nycklarna dygnet runt. Lägg nycklarna i en liten påse/kuvert, skriv på ditt namn och adress och lämna det i nyckelinkastet på respektive kundcenter. Vi kontaktar dig om det saknas någon nyckel.

Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka i bostaden. Om något saknas blir du betalningsskyldig.

Töm bostad och förråd på dina tillhörigheter. Även uteplats och balkong skall tömmas och städas av hyresgästen. Om du har gemensamt kök skall dina tillhörigheter, inkl mat, tas bort samt köket städas. 

Tidigare utflytt

Det är möjligt att lämna över nycklarna direkt till nästkommande hyresgäst innan ditt kontrakt slutar att gälla. Det finns dock några saker ni själva behöver tänka på: 

  • Du har ansvar för lägenheten till ditt kontrakt slutar att gälla. Det är bra om ni går igenom skador på bostaden med inflyttande hyresgäst då det är du som är ansvarig för de eventuella anmärkningar vi gör under avflyttningsbesiktning.
  • Ni bör skriva ett eget kvitto på de nycklar du lämnar över. I fall någon felar när dessa kvitteras kan ni på så sätt visa på vem som har tappat bort dem.
  • Du ska se till att inflyttande hyresgäst är nöjd med städningen, innan du lämnar över nycklarna.
  • Ni kommer själva överens om eventuell hyra.
  • Du ska informera ditt Kundcenter om att du lämnar över nycklarna direkt till inflyttande hyresgäst.
  • För att få kontakt med nästkommande hyresgäst kontakta ditt kundcenter. Vi skickar dina kontaktuppgifter till nästkommande hyresgäst så att han/hon får kontakta dig själv.

 

Besiktning

När du säger upp din bostad sker en utflyttningsbesiktning inom de tre sista veckorna av kontraktstiden. Under teknisk besiktning kommer städning ej tittas på.

Du kommer att få meddelande via post och på "Mina sidor" när besiktningen kommer att ske, så att du kan närvara om du vill. Om du inte är hemma kommer vi att använda extranyckel för att komma in i lägenheten. Du kan läsa om besiktningen samma dag som den utförs efter klockan 16.00 på mina sidor när du loggat in. Har du frågor angående besiktning och besiktningsprotokoll kontakta ditt kundcenter. 

Städning

Tänk på att städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt. Har du inte städat ordentligt debiteras du för städningen. 

Parkeringsplats

Om du hyr en p-plats från SGS Studentbostäder måste den sägas upp skriftligt. Hyr du p-plats från ett annat bostadsbolag glöm inte att lämna in en uppsägning till respektive husvärd.

Tittöga/sjutillhållarlås

Om du har satt in tittöga eller extra lås i dörren tillhör dessa detaljer bostaden. Om du t ex tar bort tittögat måste dörren återställas i ursprungligt skick.

Adressändring

Adressändring görs till Skatteverket. Tänk på att meddela din nya adress till vänner och bekanta, ditt försäkringsbolag och andra privata kontakter. Anmäl även din nya adress till SGS Studentbostäder.

Avsluta ditt telefonabonnemang eller meddela telefonflyttning till ditt telebolag i god tid före utflyttning.

Har bostaden eget elabonnemang? Glöm inte att anmäla din flyttning till elleverantören.

Har du registrerat dig för IT-anslutning? Kom ihåg att meddela SGS Datanätgrupp din avflyttning, dng@sgsstudentbostader.se