SGSNET Trådlöst

För hyresgäster med studerandekontrakt går det att ansluta mot SGS Studentbostäders trådlösa nät i gemensamhetslokalerna.

Det trådlösa nätverket är inte öppet utan kräver authentisering. Det är skyddat dels för att du ska kunna använda Ditt Internet och dels för att inte din internettrafik ska exponeras mer än nödvändigt. Det är ändå viktigt att du har igång en lokal brandvägg på din dator. Med mobiltelefoner och pekplattor etc kan det vara svårt att få tag på brandväggar. Säkerhetsnivån som du har ställt in på din internetanslutning hemma appliceras inte på den trådlösa anslutningen.

För att ansluta mot den trådlösa accesspunkten används en authentiseringsmetod som ofta kallas för WPA2 Enterprise. Ett mer tekniskt namn är dot1x, som kommer från standarden som beskriver tekniken, IEEE 802.1x.

Påloggningsuppgifter, kortfattat

SSID:  SGS-Student
Säkerhet: WPA2 Enterprise
Authentisering: PEAP (Protected EAP)
PEAP-version: automatiskt
Certifikat: Inget
Inre authentisering: MSCHAPv2
Användarnamn och lösenord skickas till din registrerade e-postadress

Windows 7, Windows 8 och Windows 10

Har du Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 på din dator behöver du bocka ur ett krav som är förinställt från fabriksinställningarna. Om du inte gör det kan du inte ansluta mot nät som använder 802.1x. Har datorn fel inställningar så kan man följa nedanstående manualer.

Windows 7

Windows 8 och Windows 10

Problem?

Kör din dator Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 se ovan!
Notera att det är två authentiseringar och den första/yttre inte använder samma metoder som den andra/inre.
Det är viktigt att välja WPA2 Enterprise, inte WEP med 802.1x eller endast WPA2.
Fungerar det ändå inte, kontakta Datanätgruppen.