Stamnät

Stamnätet kopplar samman distributionsnäten och tillhandahåller distributionsnätet med en anslutning mot Internet.

Större knutpunkter i nätverket är sammankopplade i en ring. Detta för att få en redundant anslutning mot Internet vilket minskar risken för avbrott. Om en väg går sönder används den andra. I ringen används fiberanslutningar med 10 Gbit/s.

Knutpunkter

  • Rotary, anslutning mot Internet
  • Kaserntorget, anslutning mot Internet
  • Lindholmsallén
  • Kviberg
  • Rosendal
  • Olofshöjd
  • Fridhemsgatan

Routing

Stamnätet kommunicerar på nivå 3 i OSI-modellen. Det dynamiska routingprotokollet OSPF används mellan routrarna och mot distributionsnätet. Även kommunikationen med GSIX, som tillhandahåller Internet för SGS Studentbostäder, använder OSPF.