Miljöplan

SGS Studentbostäder har antagit en miljöplan med konkreta mål för kommande år.

Vår miljöplan innehåller tre miljömål.

  1. Den genomsnittliga energianvändningen i våra byggnader ska vara 120 kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta år 2020.
  2. Fastställa vilket system för miljöcertifiering av byggnader som bäst tillgodoser våra önskemål.
  3. Minst hälften av våra bilar ska vara elbilar år 2018.

För att uppnå målen finns ett antal åtgärder och aktiviteter planerade. Det vi genomför bockas av successivt.

Vi har under det senaste året

  • lyckats spara 20 procent på energianvändningen i våra byggnader sedan 2007.
  • fortsatt arbeta organiserat och systematiskt med energijakt på våra fastigheter för att effektivisera driften.
  • använt SundaHus Miljödata för bättre miljö- och hälsoval av byggvaror under ombyggnaden på Lillatorpsgatan 2.