FAQ

När är det lämpligast att söka?

Du får registrera en ansökan från det år du fyller 17 år. Registrera din ansökan så fort du tror att du kommer att söka studieplats på högskola i Göteborg. Du behöver inte vara antagen för att ansöka. Ofta är det lättare att få bostad i början av sommaren eller i december.

Jag har glömt mitt lösenord?

På sidan Logga in/Glömt lösenord skriver du in ditt kundnummer, användarnamn och personnummer. Vi kommer då att skicka ett nytt lösenord till den e-postadress som du angivit i din kontaktinformation.

Vilken köplats har jag?

Köplats anges i intervaller. På vår hemsida under Lediga objekt kan du se inom vilket köintervall du ligger om du anmäler intresse för en ledig bostad. Intervallet gäller just vid det aktuella tillfälle du är inne och tittar, anmäler sig någon med bättre kötid än din förändras intervallet.

Kan jag få flera kontrakt?

Du kan få tre erbjudanden samtidigt. Är du först i kön till mer än en bostad kan du endast få ett hyresavtal.

Hur gör jag för att rangordna mina erbjudande?

Du kan rangordna dina svar inom samma publiceringsperiod genom att välja svarsalternativ Ja, Ja andrahand, Ja tredjehand. Du kan INTE rangordna dina intresseanmälningar.

Förnya ansökan!

Håll din ansökan vid liv! För att ansökan skall vara giltig måste den förnyas var sjätte månad. Om det har gått 6 månader utan förnyelse kommer din ansökan att makuleras automatiskt och du blir avstängd från att söka bostad och förlorar din kötid.

En förnyelse av ansökan innebär att du loggar in på mina sidor och går igenom dina kunduppgifter under Mina ärenden. Samtidigt kan vi på SGS Studentbostäder få en indikation om hur stort bostadsbehovet är bland studenter.

Kan jag få förtur?

Du kan ansöka om förtur om du har medicinska skäl. Vi vill ha ett aktuellt läkarutlåtande/intyg som du bifogar ansökan. Önskar du ansöka om förtur kontakta Bostadsförmedlingen. Trångboddhet eller att man saknar bostad berättigar inte till förtur.

Nyantagna studenter har förtur till vissa enkelrum/ett rum och kokskåp vid terminsstarten.

Om jag saknar boende vid terminsstarten

  • Hyr ett privatrum/en bostad i andra hand. På Studentlya och SGS Studentbostäders hemsida "Privatannonser" finns gratis förmedling av andrahandslägenheter.
  • Hitta en tillfällig bostad. Många hoppar av sina studieplatser och då får vi lediga bostäder som vi hyr ut.
  • Bo hos en kompis.
  • Håll kontakt med vår bostadsförmedling och titta på vår hemsida dagligen, speciellt under månaden före terminsstart. Eventuella återbud hyrs ut så fort vi får in en uppsägning. 

Får jag titta på bostaden innan jag bestämmer mig?

På förslaget som vi skickar via mail till dig står namnet på den avflyttande hyresgästen. Ta kontakt med honom/henne för att få se bostaden innan du svarar på erbjudandet. Under tiden lägenheten är bebodd kan vi inte medverka till att visa den.

Får jag dela bostad med någon?

Ja, du får dela din bostad om du bor i en lägenhet med eget kök. Enkelrum och rum med kokskåp är anpassade för enmanshushåll. Dubbelrum med gruppkök på Dan Broströmhemmet är anpassade för endast två personer.

Får man ha husdjur om man bor i ett enkelrum?

Nej, på grund av allergirisk för korridorskamraterna.

Hur anmäler jag fel i bostaden?

Om det uppstår fel i bostaden, köket, tvättstugan eller andra utrymmen i fastigheten kan du göra en felanmälan på hemsidan via kontaktformuläret på Mina sidor. Du kan även kontakta ditt Kundcenter.

Fel som berör din IT-anslutning skall anmälas till Datanätgruppen.

Får jag hyra ut i andra hand?

När du bott i din bostad minst 6 månader kan du ansöka om att få hyra ut i andra hand. Andrahandshyresgästen skall studera vid högskola i Göteborg. Du förväntas återvända till bostaden efter avslutad andrahandsuthyrning. Kontakta Bostadsförmedlingen för ansökan och regler. 

Vad händer om jag inte blir antagen?

Om du inte blir antaget till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att säga upp bostaden med en veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning och en kopia på ditt antagningsbesked. Denna regel gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos oss.

Hur länge får jag bo hos SGS?

Du får behålla din bostad så länge du studerar aktivt vid högskola i Göteborg och uppnår minst 15 poäng per termin enligt det nya högskolepoängsystemet. För hyresgäster som flyttat in före 2007-07-01 gäller 10 nya högskolepoäng per termin. När du är klar med studierna förväntas du säga upp bostaden.

Boendetiden är maximerad till 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Den tid under vilken du haft eventuella dispenser från studiekravet eller hyrt ut i nadra hand räknas in i boendetiden.

Uppsägningstid?

Uppsägningstiden för enkelrum är en kalendermånad och för lägenhet två kalendermånader. Räkna inte med förkortad uppsägningstid om du hittar ny bostad med kort varsel.

10 eller 12-månadershyra?

Alla enkelrum och ett rum med kokskåp har 10-månadershyra. Undantaget är ett rum med kokskåp på Dr Forselius Backe, som betecknas som lägenhet och har därmed 12-månadershyra.

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder.

Flyttar du in i ett enkelrum eller ett rum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i rum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

När skall hyran betalas?

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen i varje månad. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift. Tänk på att sena hyresinbetalningar kan påverka dina möjligheter att få en ny bostad hos oss.

Hur hittar jag mitt OCR-nummer?

Logga in dig och gå in på "mina sidor". Hyresinformation hittar du under Min hyra där du får fram OCR-numret efter att hyran blivit aviserad i mitten på månaden.