Extra ködagar

Om du är medlem i en studentkår vid Göteborgs universitet eller Chalmers får du extra kötid.

Om man har medlemskap i flera kårer kan man dock inte räkna med dubbel kötid.

Vid första tillfället får man 3 månaders extra kötid och därefter 1 månad extra kötid  för varje termin man betalar sin kåravgift. En gång i veckan stäms detta av på automatik med kårerna.

Om man inte har svenskt personnummer måste samma mailadress finnas hos oss som hos studentkåren annars uppdateras inte ansökan med extra kötid. Logga in på vår hemsida och ändra mailadress så ändras kötiden vid nästa uppdatering.

När du får svenskt personnummer måste detta registreras hos både SGS och studentkåren, d v s du kan inte ha olika personnummer och det är ditt ansvar att se till att uppgifterna är korrekta. 

Kötid kan aldrig ges retroaktivt, utan endast för den termin som finns i filen som skickas från kåren.

Uppdateras ansökan med extra kötid under tiden man har ett erbjudande så förändras inte  köpositionen för just detta erbjudande utan då räknas det fortfarande på tidigare ködatum.

För att se ditt ködatum loggar du in på ” Mina sidor ” och sedan på Mina ärenden. 

Vid Mina profiler, trycker du på länken under ködatumet för studentlägenheter så kan du se för vilka terminer du fått köbonus.