10 eller 12-månadershyra

De flesta enkelrum och enkelrum med kokskåp har 10-månadershyra. Undantaget är enkelrummen på Uppstigen 100 som har 12-månaders hyra.

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder.

Flyttar du in i ett enkelrum eller ett enkelrum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i ett enkelrum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat enkelrum/enkelrum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

Om du flyttar in i ett enkelrum/enkelrum med kokskåp med 10-månadershyra får du vänta i 3 månader innan du kan söka bostad på nytt men du får behålla dina ködagar efter avstängningsperiodens slut.

Har du däremot fått en bostad med 12 månaders hyra så är din kötid förbrukad. Efter avstängningsperiodens (3 mån) slut kan du söka nya bostäder, då blir inflyttningsdatum i bostaden ditt ansökningsdatum