Marknadsplatser

Marknadsplatser, fyra sätt att söka bostad / p-plats

Alla lediga bostäder / p-platser publiceras under Lediga objekt på Mina sidor. Där framgår till vilken marknadsplats det lediga objektet hör. Marknadsplatserna heter Torget, Direkt, Sista minuten och Förtur för nyantagna (endast bostäder).

1. Torget

 • På denna marknadsplats publiceras merparten av alla bostäder och p-platser. Publiceringsperioden är från tisdag 18.00 till söndag 24.00 och från torsdag 18.00 till tisdag 24.00. Genom att gå in någon gång på helgen kan man se alla lediga objekt på Torget.
 • Erbjudande sänds till de 5 personer som har längst ansökningstid.  Den som fått ett erbjudande har fem dagar på sig att svara. Det görs på Mina sidor.
 • Ett ja-svar på ett erbjudande är bindande. Den med längst kötid av de som svarat ja kommer att få bostaden/p-platsen under förutsättning att inga betalningsanmärkningar finns registerade. Hyresavtalet kommer därefter att skickas via mail. I detta bekräftelse mail finns en kod som man ska signera sitt avtal med.
 • Övriga personer som tackat ja men inte får bostaden/p-platsen får ett meddelande via e-post att bostaden/p-platsen gått till annan sökande med längre kötid.

2.  Direkt

 • I början eller mitten av månaden kan bostäder/p-platser till närmaste månadsskifte publiceras på marknadsplats Direkt.
 • Bostaden / p-platsen ligger ute på Lediga objekt tills 5 personer anmält sig på bostaden eller p-platsen, dock längst i fyra dagar.
 • Direkt efter anmälan får man ett erbjudande där man ska svara ja eller nej inom publiceringstiden (ja-svar är bindande). Den med längst ansökningstid av de som tackat ja får hyresavtalet under förutsättning att inga betalningsanmärkningar finns registerade och övriga meddelas via e-post att de inte fått bostaden / p-platsen.
 • Om du redan är boende inom SGS och söker en bostad som ligger på marknadsplats Direkt riskerar du att få betala en dubbel hyra.

3.  Sista minuten

 • I slutet på månaden (oftast) publiceras/erbjudes de bostäder/p-platser som finns lediga och som har inflyttning till kommande månadsskifte. Detta kan ske både genom Internet, via kundbesök eller via telefon. Om bostaden/p-platsen är publicerad på nätet ska man ringa till SGS bostadsförmedling för att anmäla sitt intresse. Först till kvarn gäller och ett ja-svar per telefon är bindande. Är du redan boende hos oss så får du räkna med att betala en dubbelhyra.

4.  Förtur nyantagna

 • Dessa bostäder publiceras i olika intervaller inför terminsstarterna på marknadsplatsen Förtur för nyantagna. Inför höstterminen blir följande inflyttningar aktuella, 1 juli, 1 augusti och 1 september samt inför vårterminen 1 januari och 1 februari. Bostaden ligger ute på Lediga objekt till dess 7 personer anmält sig på bostaden, dock längst i fyra dagar.
 • Direkt efter anmälan får man ett erbjudande och där ska man svara ja eller nej inom publiceringstiden (ja-svar är bindande). Den med längst ansökningstid av de som tackat ja får hyresavtalet under förutsättning att inga betalningsanmärkningar finns registerade och övriga meddelas via e-post att de inte fått bostaden. Läs noga igenom reglerna gällande Förtur för nyantagna under fliken Vem får hyra.