Svara på erbjudande

Tacka ja till ett erbjudande

Är du först i kön till mer än en bostad / p-plats inom samma publiceringsperiod kan du rangordna dina svar med att svara Ja, Ja andrahand, och Ja tredjehand. Du kan dock endast få ett hyresavtal.

Den med längst kötid bland dem som svarat Ja kommer att få bostaden/ p-platsen.                      

 Ett ja-svar på ett erbjudande är bindande. Om du tilldelas bostaden och sedan ångrar dig förbinder du dig att betala hyra för denna bostad under gällande uppsägningstid som är 1 respektive 2 kalendermånader beroende på vilken typ av bostad du fått.

Om du flyttar in i ett enkelrum/enkelrum med kokskåp med 10-månadershyra får du vänta i 3 månader innan du kan söka bostad på nytt men du får behålla dina ködagar efter avstängningsperiodens slut.

Har du däremot fått en bostad med 12 månaders hyra så är din kötid förbrukad. Efter avstängningsperiodens (3 mån) slut kan du söka nya bostäder, då blir  inflyttningsdatum i bostaden ditt ansökningsdatum. 

Om du inte blir antagen till studier

Om du inte blir antagen till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att lämna din bostad med en veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning och en kopia på ditt antagningsbesked. Detta gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos oss.

Tacka nej till ett erbjudande

Vill du inte hyra bostaden / p-platsen du sökte och fått erbjudande på, tackar du nej via hemsidan, du kan tacka nej max fyra gånger, vid ditt femte nej-svar förlorar du din kötid och får söka på nytt.

Inget svar

Om du inte svarar på ett erbjudande förlorar du din kötid och får söka på nytt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en kalendermånad för bostäder med 10 månadershyra ( enkelrum, enkelrum med kokskåp) och  p-platser samt  två kalendermånader för övriga bostäder med 12 månadershyra (1 rum och kokskåp– 4 rum och kök ).

Uppsägningen skall vara skriftlig och undertecknad av hyresgästen. Meddela ditt telefonnummer och din nya adress på uppsägningen. Du har skyldighet att medverka till visning av bostaden för nästa hyresgäst.

Uppsägningstiden räknas från den sista i den månad en skriftlig uppsägning har kommit SGS Studentbostäder tillhanda.

Dan Broströmhemmet

Barn till föräldrar som varit anställda i Dan Broströmkoncernen inom den närmsta 10-årsperioden har förtur, för övrigt gäller vanliga köregler. (Detta gäller endast bostäderna, inte parkeringsplatser).