Vem får hyra?

Vi är en studenthyresvärd. Därför har vi speciella krav för att du ska få söka och hyra bostad hos oss.
Läs igenom hela det här avsnittet innan du registrerar dig i vår bostadskö

Du får registrera ansökan: 

  • från att du fyllt 17 år och planerar att studera i Göteborg på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du får teckna hyresavtal från att du fyllt 18 år.
  • om du studerar vid Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet (ej distansstudier)
  • om du är doktorand och bedriver studier som omfattar en aktivitetsgrad om minst  50% och följer en individuellt upprättad studieplan.

Medborgare från länder utanför Schengen ska skicka en passkopia och ett uppehållstillstånd i samband med ansökan.

När du flyttar in i din studentbostad ska du visa antagningsbesked eller annat bevis på högskolestudier tillsammans med giltig legitimation.

Du får flytta in tidigast i december om du skall börja studier i januari och i juni om studierna börjar under augusti/september.

Du får hyra en bostad hos oss så länge du studerar aktivt och tar minst 15 poäng per termin enligt det nya högskolepoängsystemet (motsvarar 10 poäng enligt det gamla högskolepoängsystemet).

För hyresgäster som flyttat in före 2007-07-01 gäller en studietakt om minst 10 poäng per termin enligt det nya högskolepoängsystemet (tidigare 7 poäng enligt det gamla högskolepoängsystemet).

Vi kontrollerar studieresultat för att se att våra hyresgäster uppfyller villkoren för fortsatt boende.

Hyresförhållandet är maximerat i tid till 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning skall räknas in i boendetiden, med undantag för dispenser från studiekravet som har beviljats för heltidsarbete vid studentkår.

Förtur för nyantagna vid terminsstart

Nyantagna studenter bortom pendelavstånd får förtur till enkelrum/rum med kokskåp med inflyttning i januari - februari och juli - september. Undantagna är studentrum i områdena Gårda Fabriker, Rotary, Andra Långgatan, Medicinareberget och Dan Broströmhemmet. Bland de nyantagna studenterna gäller därefter kötid.

Förtursbostäderna visas under Mina sidor/Lediga objekt någon/några månader före terminstart.

För att vara berättigad till förtur måste du:

  • vara nyantagen till Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola, vilket innebär att du inte tidigare varit antagen i Göteborg.
  • vara mantalsskriven utanför Göteborgsregionen den 1 januari för sökande till höstterminen och den 1 juli för sökande till vårterminen.
  • i övrigt uppfylla villkoren för att söka bostad hos oss.

I Göteborgsregionen ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Enbart de som uppfyller villkoren som nyantagen och bor bortom pendelavstånd har rätt att söka dessa bostäder.

Om du inte blir antagen till studier

Om du inte blir antagen till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att lämna din bostad med en veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning och en kopia på ditt antagningsbesked. Detta gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos oss.