När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningstiden framgår av ditt hyresavtal. Den är en kalendermånad för enkelrum med 10 månadershyra och två kalendermånader för andra lägenhetstyper.

Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte och uppsägningen ska ha kommit SGS Bostadsförmedling tillhanda senast sista vardagen före uppsägningstidens början.

Uppsägning kan i de flesta fall göras via Mina sidor. När uppsägningen är signerad och klar från dig finns en länk till en uppsägningsbekräftelse på PDF. Vissa undantag finns och i dessa fall får man skicka in en skriftlig Uppsägning till Bostadsförmedlingen.

Om den nya hyresgästen vill se bostaden är du skyldig att medverka vid visning av bostaden. Erbjudande kommer att skickas till flera personer samtidigt.

Utflyttning

Vid utflyttning bör du tänka på följande: 

Samtliga nycklarna (ev extranycklar, sjutillhållarnycklar, tvättlås, bastunycklar etc) skall vara inlämnade till ditt Kundcenter senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får utflyttning ske nästkommande vardag.

Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka i bostaden. Om något saknas blir du betalningsskyldig.

Töm bostad och förråd på dina tillhörigheter. Även uteplats och balkong skall tömmas och städas av hyresgästen. Om du har gemensamt kök skall dina tillhörigheter, inkl mat, tas bort samt köket städas. 

Besiktning

När du säger upp din bostad sker en utflyttningsbesiktning inom de tre sista veckorna av kontraktstiden, detta är en teknisk besiktning.

Du kommer att få meddelande när besiktningen kommer att ske, så att du kan närvara om du vill. Du kan läsa om besiktningen samma dag som den utförs efter klockan 16.00 på mina sidor när du loggat in. Har du frågor angående besiktning och besiktningsprotokoll kontakta ditt Kundcenter. 

Städning

Tänk på att städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt. Har du inte städat ordentligt debiteras du för städningen.

 

Parkeringsplats

Om du hyr en p-plats från SGS Studentbostäder måste den sägas upp skriftligt. Hyr du p-plats från ett annat bostadsbolag glöm inte att lämna in en uppsägning till respektive husvärd.

Tittöga/sjutillhållarlås

Om du har satt in tittöga eller extra lås i dörren tillhör dessa detaljer bostaden. Om du t ex tar bort tittögat måste dörren återställas i ursprungligt skick.

Adressändring

Adressändring görs till Skatteverket. Tänk på att meddela din nya adress till vänner och bekanta, ditt försäkringsbolag och andra privata kontakter. Anmäl även din nya adress till SGS Studentbostäder.

Avsluta ditt telefonabonnemang eller meddela telefonflyttning till ditt telebolag i god tid före utflyttning.

Har bostaden eget elabonnemang? Glöm inte att anmäla din flyttning till elleverantören.

Har du registrerat dig för IT-anslutning? Kom ihåg att meddela SGS Datanätgrupp din avflyttning, dng@sgsstudentbostader.se