Det är ok att hyra ut i andra hand om du har tillstånd från oss.

Du har rätt att hyra ut din bostad i andra hand om ”godtagbara” skäl föreligger, t ex medicinska eller att uthyrningen har med studierna att göra. Andrahandsavtal ska godkännas av oss och tecknas på Bostadsförmedlingen. Du måste ha bott hos oss i minst 6 månader för att få hyra ut i andra hand.

Du är ansvarig för lägenheten och om din hyresgäst förstör något eller struntar i att betala hyran är det du som är betalningsansvarig.

Ansökan som PDF.

Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd av oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal. Står kontraktsinnehavaren och den boende i bostadskön förlorar båda även sin kötid samt att man blir avstängd i 3 månader innan man får lämna in en ny ansökan.