Miljöplan.

SGS Studentbostäder har antagit en miljöplan med konkreta mål för kommande år.

Vår miljöplan innehåller tre miljömål.

  1. Den genomsnittliga energianvändningen i våra byggnader ska vara 120 kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta år 2020.
  2. Utreda ekonomiska konsekvenser av att Svanen-märka nybyggda studentbostäder.
  3. Utsläppen av fossil koldioxid från våra servicebilar ska ned till 50 gram per kilometer eller lägre. 

För att uppnå målen finns ett antal åtgärder och aktiviteter planerade. Det vi genomför bockas av successivt.

Vi har under det senaste året:

  • fortsatt minska den genomsnittliga energianvändningen i fastighetsbeståndet till 124 kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta år 2017.    
  • beslutat om att Svanen är det system för miljöcertifiering av byggnader som passar oss bäst.
  • bytt ut några äldre fossildrivna bilar mot nya elbilar.

En mer detaljerad beskrivning av vårt miljöarbete med nyckeltal för viktiga miljöaspekter hittar du här.