Miljöpolicy.

SGS Studentbostäder skall aktivt arbeta för att vår verksamhet, med att bygga och förvalta fastigheter, bedrivs med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av vårt samhälle.

Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller och om möjligt överträffar ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter.
  • tar del av ny teknik och nya kunskaper, samt ständigt förbättrar vårt miljöarbete.
  • har en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer.
  • ger förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljöanpassat.
  • väljer produkter, material och leverantörer med miljöhänsyn.