Så blir utbildningen på Chalmers i höst.

För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer undervisningen till hösten bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar online. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. Därför kommer sådana utbildningsmoment att äga rum på campus, i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter det. Det gäller samtliga Chalmers utbildningar, på grund- och masternivå.

Detta påverkar inte din möjlighet till att söka bostad hos oss. 

Läs mer på Chalmers hemsida