Vår organisation.

Ledningsgrupp

VD Magnus Paulsson 031-333 63 55 Kontakta
Fastighetschef Magnus Bonander 031-333 63 73 Kontakta
Ekonomichef Göran Brihs 031-333 63 78 Kontakta
Uthyrningschef Gunnar Wikehult 031-333 63 11 Kontakta
Information Catharina Lind 031-333 63 65 Kontakta
Marknad Karin Dalåker 031-333 63 64 Kontakta
Personalchef Karina Nilsson 031-333 63 67 Kontakta
IT-chef Jan-Anders Janson 031-333 63 34 Kontakta

Styrelse

Ordförande Camilla Widman (Göteborgs Stad (s)) Kontakta
Ledamot Merete Kapstad (Göteborgs Stad (MP)) Kontakta
Ledamot Carl Otto Lange (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
vice ordförande Linus Olsson Collentine (GFS) Kontakta
Ledamot Ted Berg (GFS) Kontakta
Ledamot Marie Smedbro (Göteborgs universitet) Kontakta
Suppleant Mats Berglund (Göteborgs Stad (v)) Kontakta
Suppleant Angelika Gelin (Göteborgs Stad (m)) Kontakta
Suppleant Love Josefsson (GFS) Kontakta
Ledamot Andreas Ruus (GFS) Kontakta
Suppleant Gunilla Walther (Chalmers) Kontakta

Styrelseprotokoll

Organisationsplan (PDF)