10 eller 12-månadershyra

Alla enkelrum och ett rum med kokskåp har 10-månadershyra. Undantaget är ett rum med kokskåp på Dr Forselius Backe och Kastanjebacken som betecknas som lägenhet och har därmed 12-månadershyra.

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder.

Flyttar du in i ett enkelrum eller ett rum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i rum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.